Samtal med Närvaro

 

 

Samtalsmottagning med uppstart juni 2024

Jag är väldigt glad över att få välkomna dig till min nya samtalsmottagning. Detta då det ingår i det sista steget av min terapeututbildning vid Psykosyntesakademin att jag vid sidan av fortsatta studier också tar emot samtalsklienter. Eftersom jag fortfarande är under utbildning går jag parallellt i regelbunden handledning hos diplomerad handledare i psykosyntes. Dessutom får de som träffar mig göra det till reducerad kostnad jämfört med normala priser.
Jag kommer hålla samtalen i ett terapirum på den yogastudio där jag trivs så bra; nämligen Infinite Yoga, vid Gustav Adolfs torg i Malmö.
Initialt har jag tider på onsdagskvällar, och från augusti erbjuder jag även samtal dagtid på fredagar.

Om Bodil
Jag har många års erfarenhet av arbete som specialistläkare inom både akutsjukvård och företagshälsovård. Som företagsläkare intresserade jag mig särskilt för rehabilitering vid stressrelaterade tillstånd; och även förebyggande arbete i det sammanhanget. Detta resulterade i att jag utbildade mig till Mindfulnessinstruktör; och successivt växte en längtan fram emot att gå vidare och även bli samtalsterapeut.
Parallellt med mitt nuvarande läkararbete går jag därför sedan tre år en utbildning på Psykosyntesakademin i Stockholm; för att bli diplomerad Psykosyntesterapeut.

Om Psykosyntesen

Psykosyntesen grundades redan 1910 av läkaren Roberto Assagioli och är en terapiform som kommer ur den psykodynamiska traditionen. Inom psykosyntesen strävar man efter att både se till vad människan har med sig i sitt bagage; och samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade; det vi längtar och strävar efter – vår potential.
Psykosyntesen har en livs- och människosyn som utgår från människan som en helhet av kropp, psyke och själ. Ett sätt att beskriva psykosyntes med psykologins språk är en integrativ, dynamisk, transpersonell psykoterapi. 
Vill du läsa mer om psykosyntes som terapiform eller ta del av forskning och referenser på området, så gå gärna in på länken till Psykosyntesakademin nedan eller läs boken som jag tipsar om.

Om att gå i psykosyntesterapi hos mig

Terapisamtalen varar 60 minuter per tillfälle och kostnaden kommer medan jag är i denna utbildningsfas vara 400 kr/timme inkl. moms. Jag fakturerar månadsvis i efterhand. Målsättningen är att vi träffas en gång per vecka i första fasen av terapin; och senare kan man glesa ut samtalen till varannan vecka om man vill.
Jag tar inte emot remisser från sjukvården utan var och en tar själv kontakt enligt nedan för terapi. På min samtalsmottagning jobbar jag enbart som samtalsterapeut; och alltså inte med utredningar, läkemedelsbehandling eller sjukskrivning. Åldersgräns över 18 år gäller och jag kan inte ta emot personer som jag känner privat. Jag har en ansvarsförsäkring och arbetar enligt Psykosyntesakademins etiska ramverk.

Anledningarna till att vilja gå i samtalsterapi kan vara väldigt olika; exempelvis:
- att man fastnat i en livsform man tröttnat på och vill ta nästa steg i livet
- att man önskar stöd i samband med en kris eller en svår livssituation
- att man är nyfiken på att lära känna sig själv bättre
Din specifika anledning blir vår utgångspunkt; och min syn är att terapin sen utformas i samarbete mellan dig och mig, utifrån en trygg grund av närvaro och empati i samtalet.

Så här funkar det - Om du vill bli klient

Första steget för att anmäla intresse; under det närmaste året då jag alltjämt är i utbildning; är att du går in på nedanstående länk. Här registrerar du dig och efter ett kort frågeformulär bokas du till ett digitalt bedömningssamtal med en legitimerad psykoterapeut, tillika diplomerad psykosyntesterapeut. Därefter får du ett samtal med mig på mottagningen där vi bekantar oss med varandra, innan du tar ställning till om du vill gå i terapi hos mig.

Länk för anmälan
Gå i terapi hos en elev – Psykosyntes Akademin
På steg 1 välj rutan ”Beställ formulär och intervju”.
I frågeformuläret som kommer efter att du registrerat dig erbjuds du i nästa steg att ange önskemål om terapeut; och där skriver du således Bodil Berglund samt senare önskad ort Malmö.

Länk till yogastudion där jag hyr ett rum för mina samtal; 
INFINITE YOGA MALMÖ - Välkommen hem! (infiniteyogamalmo.se)
Adress; Gustaf Adolfs torg 43

Länk till Psykosyntesakademin;
Psykosyntes Akademin – personlig utveckling, terapi och terapeututbildning

Boktips för dig som vill veta mer om psykosyntesen som terapiform:
Psykosyntes; en introduktion till teori och metod. Philip Bäckmo, Studentlitteratur 2022


Har du några frågor så tveka inte att kontakta mig.
Bodil Berglund
Psykosyntesterapeut under utbildning
terapi@bodilberglund.se;
Tel: 070-2736687

 

Välkommen till
Samtal med Närvaro